Certification phyto + cat

De meeste planten die in stedelijke gebieden groeien, worden vaak beschouwd als banaal, nutteloos of zelfs ongewenst. Er wordt maar zelden echt naar gekeken noch worden ze naar waarde geschat.

In deze module stellen we voor om ze op een andere manier te leren kennen: Hoe ziet hun levenscyclus eruit? Wat hebben ze nodig om zich te ontwikkelen? Je leert de belangrijkste plantenfamilies en de bekendste sierplanten herkennen en een snelle bodemdiagnose stellen. We gaan ook dieper in op bio-indicatorplanten, spontane begroeiing en invasieve planten. 

  • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
  • Theoretische opleiding
  • Opleider: Alex Liesenborghs
  • Adres: Leefmilieu Brussel, site Tour et Taxis - Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info