Phytolicence

 

Ecologisch beheer betekent waar nodig maar ook zo weinig mogelijk onderhouden en zo geleidelijk evolueren naar ecologisch beheer, wat aansluit bij op de natuur gebaseerde oplossingen om zowel het onderhoudswerk te beperken als de biodiversiteit te bevorderen. Ecologisch groenbeheer kan worden toegepast in een tuin, een park of een gemeente.

Deze opleiding biedt een theoretische kijk op verschillende aspecten van diverse ecologische beheerspraktijken (maaien, snoeien, bloemperken ontwerpen...): wanneer en hoe toepassen, welke variëteiten kiezen, de belangrijkste aandachtspunten...

 

 • Datums : 7/02, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Praktische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: Later vast te stellen
 • Te nemen : /

👉 Meer info


 Phytolicence

 

Maaien is een doeltreffend alternatief voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maar je moet goed weten wat “ecologisch” maaien juist inhoudt. 

Tijdens deze praktijkopleiding leer je hoe je een zeis moet hanteren, met welke technieken je een bosmaaier kan gebruiken, wat de veiligheidsinstructies zijn, ... maar ook wat de meest geschikte periodes zijn om te maaien.

 

 • Datums : Dinsdage 30/05 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: later vast te stellen
 • Te nemen : uw gereedschap, om te oefenen, handschoenen.

👉 Meer info


Phytolicence

Aangezien het verboden is om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, blijft onkruidbestrijding de laatste optie wanneer de begroeiing onbeheersbaar wordt. Er zijn heel wat oplossingen om dit aan te pakken: schoffelen, met de hand uittrekken, een onkruidbrander gebruiken, ...

Tijdens deze opleiding leer je omgaan met de verschillende werktuigen voor onkruidbestrijding en wordt uitgelegd hoe je ze het best gebruikt. Ook de veiligheidsinstructies komen aan bod.

 

 • Datums : Dinsdag 18/04, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: later vast te stellen
 • Te nemen: handschoenen

👉 Meer info


Phytolicence

Hagen, bomen en struiken vormen uitstekende schuilplaatsen voor heel wat stadsdieren: ze kunnen er een nest maken, ze vinden er beschutting en voedsel en ze gebruiken deze groene doorgangen om zich door de stad te bewegen. Het is belangrijk dat je leert beredeneerd te snoeien. Zo blijven de planten gezond, is hun opbrengst verzekerd en voorkom je ongelukken (planten die wegkwijnen of afsterven, nesten die vernietigd raken, ...).

Tijdens deze opleiding leer je werken met een snoeischaar, een takkenschaar, een heggenschaar, ... Je krijgt ook te zien hoe je de snoei kan aanpassen door rekening te houden met de gesteldheid van de planten, hun groei en de meest gunstige snoeiperiodes. Ook de veiligheidsinstructies komen aan bod.


 • Datums : Dinsdag 28/03, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: later vast te stellen
 • Te nemen: snijbestendige broek, snoeischaar, handschoenen

👉 Meer info

 


Phytolicence

Bloemperken geven vaak een meerwaarde aan de parken waar ze worden aangelegd. Ze kunnen ook zeer waardevol zijn voor de biodiversiteit. Maar je moet goed weten welke planten je gaat gebruiken: hebben ze nood aan licht, schaduw, een vochtige omgeving? Zijn ze bijvriendelijk?

Tijdens deze praktijkopleiding leer je de juiste soorten kiezen en aanplanten op basis van hun behoeften. Zo kan je bloemperken aanleggen die aangepast zijn aan de plaatselijke omstandigheden en tegelijk de bestuivende insecten een plezier doen.


 • Datums : Dinsdag 16/05, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: later vast te stellen
 • Te nemen: handschoenen

👉 Meer info

 

Phytolicence

In deze opleiding maak je kennis met de passende methodes om diverse terreinen in te zaaien: grasperken, bloemenweiden, maaiweiden, ...

Je leert hoe je de bodem vooraf kan bewerken met een grondfrees en op welke manier je een terrein efficiënt en gelijkmatig kan inzaaien.  

 • Datums : Dinsdag 25/04, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: later vast te stellen
 • Te nemen: handschoenen

👉 Meer info