OVER ONS

De beroepen uit de groene sectoren en het landschapsbeheer lopen voorop in de transitie naar ecologisch beheer van open ruimten om de uitdagingen van een veerkrachtige stad aan te gaan.

Streven naar meer biodiversiteit, werk maken van op de natuur gebaseerde oplossingen, afstappen van pesticiden, nieuwe beheerspraktijken aannemen, nieuwe voorzieningen ontwerpen, het Brussels ecologisch netwerk versterken... zijn allemaal doelstellingen waarvoor vakmensen meer kennis en knowhow moeten verwerven.

 

Om de uitdagingen van de Natuurstad aan te gaan en de vakmensen te helpen meer competenties te verwerven, is in het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie en het Gewestelijk Natuurplan voorzien dat een opleidingsprogramma wordt uitgewerkt over de ontwikkeling van de natuur in de stad via ecologisch beheer (zonder pesticiden) en de vergroening van de stad, waarbij ook de nodige opleidingen voor de fytolicentie aan bod komen.

 

Daarom heeft Leefmilieu Brussel in 2017 een competentiecentrum voor ecologisch beheer opgericht, onder leiding van de Natuurfacilitator, dat binnenkort de naam 'Nature Academy' krijgt.

Vandaag biedt de Nature Academy een brede waaier aan opleidingen - zowel online als ter plaatse - en lezingen aan, bestemd voor een ruime groep van vakmensen: (landschaps)architecten, tuinaanleggers, landbouwers, stedenbouwkundigen, enz.CONTACTS

Heb je vragen? Stuur dan gerust een e-mail naar: nature_academy@environnement.brussels
Heb je een dringende administratieve vraag, bel ons dan op deze telefoonnummers: +32 (0)2 672 14 27 ; +32 470 37 32 20
De Nature Academy is een project van de dienst Natuurontwikkeling van Leefmilieu Brussel


Gecoördineerd en uitgevoerd door Apis Bruoc Sella